Phòng kinh doanh/Xem đất:          ( 24/7 )

Đến với Lạc Hồng Viên quý khách hàng sẽ được lựa chọn khoảng 30 loại diện tích khác nhau từ 8m2, 12m2, 25m2 – 1000m2 nằm trên 5 quả đồi.

Các loại diện tích đa dạng sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu về số lượng mộ phần của mỗi gia đình.

Thông tin chi tiết về diện tích, số mộ tương ứng, bảng giá và nhận tài liệu xin gọi        (24/7).

Bảng giá, vị trí, diện tích mộ tại Lạc Hồng Viên

Bán đất nghĩa trang Lạc Hồng Viên, bảng giá đất nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tư vấn tại nhà, tham quan miễn phí dự án. Liên hệ  (24/7)

*** Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2020 ***

*** Giá bán đã bao gồm 10 năm dịch vụ chăm sóc ***

                                                               I. Đồi Thổ
Phân loại Kích thước Giá Thông tin Ghi chú
24m  4m x 6m  10.500.000 Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông Nam, Tây Nam, Nam
Hình thức táng: Mộ ướt và mộ khô
Số mộ: 2 mội ướt 1 lần+ 2 mộ khô hoặc 6 mộ khô
 54m – 80m   đ/m2

đ/m2

đ/m2

 Vị trí: Sườn đồi  Có hướng có thủy có hướng không
Hướng: Có đủ các hướng
Hình thức táng: Mộ ướt và mộ khô
Số mộ: 6 – 8 mộ ướt hoặc 14 – 16 mộ khô. (Tùy loại diện tích)
80m – 160m  Từ đ/m2 Vị trí: Đỉnh đồi Có 2 đỉnh với 2 cao độ khác nhau.
Hướng: Có đủ các hướng
Hình thức táng: Mộ ướt và mộ khô
Số mộ: Nhiều
I. Đồi Hoả
Phân loại Kích thước Giá/Tình trạng Thông tin Ghi chú
Liền kề Đã hết Hướng: Đông Nam  Don lien ke
12m 3 x 4 Đã hết Vị trí: Sườn đồi 12mCó thủy phía trước
Hướng: Nam – Đông Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 2 – 4
 28m  5 x 5,6 Đã hết  Vị trí: Sườn đồi  28m2
Hướng: Đông Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 8
30,25m 5,5 x 5,5 Đã hết Vị trí: Sườn đồi  

Có thủy phía trước

Hướng: Nam – Đông Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 08
55m 10 x 5,5 đ/m2  Vị trí: Sườn đồi  Có thủy phía trước
Hướng: Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 12
48m 6 x 8 Giá từ đ/m2 Vị trí: Sườn đồi Nhìn hồ, tượng phật Quan Âm
Hướng: Đông Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 12
100m 10 x 10 Giá từ

đ/m2

Vị trí: Sườn đồi, đỉnh đồi
Hướng: Nam – Đông Nam, Đông Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 18 – 20
II. Đồi Kim
Phân loại Kích thước Giá Thông tin Ghi chú
6,75m 2,7m x 2,5m Đã hết Vị trí: Sườn đồi 6.75m
Hướng: Tây, Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 2
9m 3m x 3m Đã hết Vị trí: Sườn đồi 9m2-2
Hướng: Tây, Tây Nam, Đông, Đông Nam, Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 2
15m 5m x 3m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Tây Nam – Đông
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 4
24m 8m x 3m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 6
25m 5m x 5m Từ đ/m2 Vị trí: Sườn đồi 25m đồi Kim
Hướng: Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 6 – 8
30m 10m x 3m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Tây, Tây Nam, Đông
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 8
52m 6,5m x 8m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông Bắc
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 12
72m 10m x 7,2m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 16
75m 7,5m x 10m Đã hết Vị trí: Sườn đồi  Còn 7-8 ô
Hướng: Đông Bắc
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 18
100m 10m x 10m Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông Bắc
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: Nhiều
100m 8 x 12,5 Đã hết

Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều hướng
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: Nhiều
102m 12 x 8,5 Đã hết Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều hướng
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: Nhiều
150m 12 x 12,5 Đã hết Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều hướng
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: Nhiều
155m 10 x 15,5 đ/m2 Vị trí: Sườn đồi  Còn 7-9 ô
Hướng: Đông – Đông Bắc
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 24 – 26
200m 16 x 12.5 Đã hết Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều hướng
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: Nhiều
III. Đồi Mộc
Phân loại Kích thước Giá Thông tin Ghi chú
14m 4 x 3,5 Đã hết Vị trí: Sườn đồi khuon-vien-14m2
Hướng: Đông
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 2 ướt hoặc 4 khô
16m 4 x 4 Đã hết Vị trí: Sườn đồi  

khuon-vien-14m2

Hướng: Đông
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 2 ướt hoặc 4 khô
20m 4 x 5 đ/m2 Vị trí: Sườn đồi  20m
Hướng: Đông, Đông Nam, Tây, Bắc
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 2 ướt hoặc 4 khô
22,5m 5 x 4,5 Đã hết Vị trí: Sườn đồi 22,5m

 

Hướng: Tây
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 2 ướt hoặc 5 khô
35m 10 x 3,5 Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 6 ướt hoặc 10 khô
45m 10 x 4,5 đ/m2 Vị trí: Sườn đồi  50m de mo kho (2)
Hướng: Tây
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 6 ướt hoặc 10 khô
49,5m 9 x 5,5 Đã hết Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Đông, Tây
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 6 ướt hoặc 12 khô
50m 10 x 5 Từ đ/m2 Vị trí: Sườn đồi  50m để 1 mộ 1 khô
Hướng: Đông, Đông Nam, Tây, Tây Nam, Nam
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 6 ướt hoặc 12 khô
60m 10 x 6 Đã hết Vị trí: Sườn đồi 60m
Hướng: Đông
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 6 ướt + 4 khô hoặc 14 khô
70m 10 x 7 đ/m2 Vị trí: Sườn đồi
Hướng: Tây
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: 10 ướt hoặc 20 khô
99m 9 x 11 Đã hết Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: Nhiều
>100m Đa dạng Liên hệ giá tốt:

Vị trí: Đỉnh đồi
Hướng: Nhiều
Hình thức táng: Mộ ướt, khô
Số mộ: Nhiều
                                                                   IV. Đồi Kim Quy
Phân loại Kích thước Giá Thông tin Ghi chú
Diện tích từ 41m – 100m  Từ đ/m2 Vị trí: Sườn đồi Có thủy phía trước
Hướng: Tây Bắc, Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
Số mộ: 8 – 20 mộ
Diện tích từ 100m – 1000m  Từ đ/m2 Vị trí: Đỉnh đồi Có thủy phía trước
Hướng: Tây Bắc, Tây Nam
Hình thức táng: Mộ khô
ố mộ: 8 – 20 mộ

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline phòng KD / xem đất:

Đôi nét về nghĩa trang Lạc Hồng Viên

Được quy hoạch và xây dựng trên khuôn viên rộng 98ha, dự án công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên Kỳ Sơn Hòa Bình đã hội tụ cho mình đủ các điều kiện cho mình để trở thành một siêu công viên nghĩa trang đẹp nhất Việt Nam và mang tầm vóc số 1 của Châu Á.

Tọa lạc tại xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Dự án nghĩa trang Kỳ Sơn Lạc Hồng Viên sở hữu một vị trí địa lý vô cùng thuận lợi về giao thông đi lại. Lạc Hồng Viên Kỳ Sơn nằm trên quốc lộ 6, con đường Vĩnh hằng tượng trưng cho một đời người trở về nơi chín suối dài 1,5km từ cổng vào bên trong khuôn viên, giúp công viên tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư. Vị trí này cũng chỉ cách trung tâm Hà Nội đúng 52km và cách trung tâm thành phố Hòa Bình 20km.

Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên Kỳ Sơn còn được xây dựng trên khu đất được thiên nhiên ban tặng trên cảnh quan “sơn thủy hữu tình” và mang trong mình những gì tinh túy nhất của cõi đất linh thiêng. Khu đất của nghĩa trang đã được chọn lựa rất kỹ trên những phân tích tâm linh và khoa học phong thủy. Lạc Hồng Viên trải dài trên khuôn viên của 9 quả đồi mang hình dáng một con rùa khổng lồ đang bơi và 9 con suối tự nhiên tượng trưng cho một đời người khi trở về nơi chín suối.

Lạc Hồng Viên hội tụ đủ tứ linh: Long, Ly, Quy, Phượng có thể “Long Chầu, Hổ Phục” tạo nên một khung cảnh huyền ảo, nên thơ và trữ tình. Trân trọng triệt để địa thế hiếm có, Lạc Hồng Viên còn được thiết kế theo mô hình nghĩa trang của các nước phát triển từ đó hình thành một nghĩa trang hiện đại, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn quốc tế. Lạc Hồng Viên còn được thế kế gồm các hạng mục chính như: khu quần thể nhà tang lễ, tòa bảo tháp cao 9 tầng, vườn hoa âm dương, vườn địa đàng, các khu cảnh quan cây xanh….

Trong đó Đồi Tượng Phật với tòa bảo tháp 9 tầng cùng với tượng Phật Thích Ca dát vàng trên đỉnh tháp mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc nhằm ngụ ý rằng rất cả các phần mộ trong nghĩa trang Lạc Hồng Viên đều nằm trong sự che chở và ánh hào quang của Phật. Đây chính là điểm nhấn tâm linh cho toàn bộ khuôn viên nghĩa trang.

Diện tích các khuôn viên mộ trong nghĩa trang Lạc Hồng Viên có nhiều kích thước khác nhau từ: 9m2, 15m2, 30m2, 45m2, 100m2 đến 200m2 đáp ứng nhu cầu lựa chọn của nhiều gia chủ.

Vị trí mộ được quy hoạch theo nguyên tắc Can Chi Mệnh đáp ứng những nhu cầu tín ngưỡng quan trọng của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Đặc biệt quy trình mai táng tại nghĩa trang Kỳ Sơn Lạc Hồng Viên được tuân thủ theo quy trình chặt chẽ khoa học, qua đó đảm bảo vệ sinh môi trường ở mức cao nhất.

Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên Kỳ Sơn ra đời nhằm hướng tới một không gian xanh và thân thiện với môi trường để phục vụ mục đích tâm linh. Ở đó người thân có thể tìm thấy sự bình yên và gần gũi bên cạnh những người đi xa, sự tĩnh lặng của tâm hồn cảm giác thư thái trước không gian đất trời.

Hình ảnh thực tế nghĩa trang Lạc Hồng Viên

IMG_3857

Địa Tạng Vương Bồ Tát

diem-nghi-chan-doi-kim1402280657

Điểm nghỉ chân đồi Kim

Khuôn viên 9m đồi Kim

14m 2 mo da op

Khuôn viên 14m - 16m đồi Mộc

20m 4 mo kho

Khuôn viên 20m đồi Mộc

20m

Khuôn viên 20m đồi Mộc

24m

Khuôn viên 24m đồi Kim

24m3

Khuôn viên 24m đồi Kim (cạnh cầu thang)

30m (2)

Khuôn viên 30m đồi Kim

30m (10)

Khuôn viên 30m đồi Kim

30m xay da khoi

Khuôn viên 30m đồi Kim

35,45,50m 1

Khuôn viên 35m đồi Mộc

35,45,50m

Khuôn viên 35m đồi Mộc (xây chờ)

35m doi Moc 2

Khuôn viên 35m, 45m đồi Mộc

35m doi Moc

Khuôn viên 35m,45m đồi Mộc

75m Kim

Khuôn viên 75m đồi Kim

35m,45m.50m 1

Khuôn viên 50m đồi Mộc

50m x 2

Khuôn viên 100m đồi Mộc (2 ô 50m)

IMG_4595

Khuôn viên 100m đồi Kim

100m Kim

Khuôn viên 100m đồi Kim, Mộc

IMG_4596

Khuôn viên 100m đồi Kim

IMG_2669

Khuôn viên 100m đồi Kim, Mộc, Kim Quy

150m (2)

Khuôn viên 150m đồi Kim, Mộc, Kim Quy

IMG_8095

Khuôn viên 100m đồi Kim, Mộc, Kim Quy

- Chi tiết lịch thăm quan vui lòng ấn vào đây
- Thông tin vị trí, các loại diện tích, hướng đất vui lòng ấn vào đây
- Mẫu khuôn viên thực tế vui lòng ấn vào đây
- Mặt bằng các quả đồi vui lòng ấn vào đây
- Dịch vụ hậu cần tổ chức tang lễ vui lòng ấn vào đây
- Giới thiệu về Lạc Hồng Viên

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa trang Lạc Hồng Viên
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://cetoan68151.wordpress.com https://seatosled12409.wordpress.com https://setotyn30644.wordpress.com https://slestishos94904.wordpress.com https://shesit70614.wordpress.com https://shudesm77863.wordpress.com https://smugas61402.wordpress.com https://timmesh34564.wordpress.com https://nasefoal95708.wordpress.com https://smediez79784.wordpress.com https://sholly85960.wordpress.com https://sithesl10806.wordpress.com https://smeso17092.wordpress.com https://pesmun01467.wordpress.com https://sislough91580.wordpress.com https://wheshe67037.wordpress.com https://mesoa66510.wordpress.com https://tooquou03321.wordpress.com https://slumpe18488.wordpress.com https://theausle15493.wordpress.com https://sendous80358.wordpress.com https://tayshe75266.wordpress.com https://seacha93584.wordpress.com https://thethee21716.wordpress.com https://theashee49509.wordpress.com https://tesha95403.wordpress.com https://smeti48076.wordpress.com https://teeshas33862.wordpress.com https://phete58116.wordpress.com https://mough05305.wordpress.com https://wese34534.wordpress.com https://nouto18979.wordpress.com https://tatismosm90795.wordpress.com https://nekna31128.wordpress.com https://ketharayth47607.wordpress.com https://lushin56162.wordpress.com https://kassen09243.wordpress.com https://seerosl75649.wordpress.com https://tisleigh52175.wordpress.com https://poandooth97004.wordpress.com https://feyroor96472.wordpress.com https://shommeet71339.wordpress.com https://douthik86523.wordpress.com https://lose52616.wordpress.com https://sima69916.wordpress.com https://shetheigh91339.wordpress.com https://teydaez69822.wordpress.com https://tysoo20882.wordpress.com https://netojeau02371.wordpress.com https://deseth15163.wordpress.com https://smibo17267.wordpress.com https://mcsesle32754.wordpress.com https://tatethust41168.wordpress.com https://tenot30904.wordpress.com https://dileski92690.wordpress.com https://sitheys09728.wordpress.com https://sleytoez87609.wordpress.com https://tishe69697.wordpress.com https://denne02898.wordpress.com https://tesayd99671.wordpress.com https://kelatey73058.wordpress.com https://neami71980.wordpress.com https://seanap77566.wordpress.com https://rough28295.wordpress.com https://beathaez92412.wordpress.com https://setheigh16990.wordpress.com https://sleathe39084.wordpress.com https://theteigh44918.wordpress.com https://tousod32951.wordpress.com https://tesi26407.wordpress.com https://ceteth19551.wordpress.com https://tosmath43995.wordpress.com https://mcreasme09342.wordpress.com https://thoshuez49710.wordpress.com https://smeata37482.wordpress.com https://soughs78354.wordpress.com https://haretet88392.wordpress.com https://thoppe75090.wordpress.com https://mcteshe06935.wordpress.com https://teighez18395.wordpress.com https://nithour17829.wordpress.com https://tather81256.wordpress.com https://smisle41731.wordpress.com https://saser04395.wordpress.com https://hyto66911.wordpress.com https://setetough05241.wordpress.com https://tewe71811.wordpress.com https://leaseigh48221.wordpress.com https://nasly63491.wordpress.com https://steasoo72118.wordpress.com https://slessise41259.wordpress.com https://poughez46815.wordpress.com https://lecketasm53648.wordpress.com https://shitosh95664.wordpress.com https://sleande17828.wordpress.com https://thatoa55670.wordpress.com https://tighe73532.wordpress.com https://queddyski26572.wordpress.com https://sote87709.wordpress.com https://rysmot69259.wordpress.com https://naythe64634.wordpress.com https://seatiez31038.wordpress.com https://totaski71842.wordpress.com https://smoteasm01526.wordpress.com https://mctheane48721.wordpress.com https://toortit02569.wordpress.com https://stethoez45533.wordpress.com https://geede59486.wordpress.com https://neachu27751.wordpress.com https://teauwhe09496.wordpress.com https://baysea14331.wordpress.com https://tonis57788.wordpress.com https://reeslea40775.wordpress.com https://sartoez39522.wordpress.com https://phetothoo57173.wordpress.com https://torre68358.wordpress.com https://sleigh30334.wordpress.com https://bepheau49127.wordpress.com https://sotee01165.wordpress.com https://thete47174.wordpress.com https://petu25208.wordpress.com https://phele85801.wordpress.com https://steree46418.wordpress.com https://teveesm73150.wordpress.com https://sesate88238.wordpress.com https://duty10346.wordpress.com https://siphe78566.wordpress.com https://thyslet68607.wordpress.com https://slayshe80490.wordpress.com https://thethi04271.wordpress.com https://stetouthe66405.wordpress.com https://mctene46953.wordpress.com https://senay01029.wordpress.com https://sashe72251.wordpress.com https://gehean83610.wordpress.com https://shetet62975.wordpress.com https://smethe69063.wordpress.com https://stestoa28834.wordpress.com https://sheetiez11342.wordpress.com https://theapsesh06450.wordpress.com https://mcretee42826.wordpress.com https://roughth20718.wordpress.com https://shethet85413.wordpress.com https://riste74216.wordpress.com https://sissu32944.wordpress.com https://fesher92572.wordpress.com https://theera51913.wordpress.com https://toawa95185.wordpress.com https://shephot33361.wordpress.com https://thushough83351.wordpress.com https://tenidos77924.wordpress.com https://tosset78209.wordpress.com https://deasaez43866.wordpress.com https://geeseighs20106.wordpress.com https://rusha82149.wordpress.com https://sheyslou97906.wordpress.com https://shebe22039.wordpress.com https://teteighsh26503.wordpress.com https://whomma20528.wordpress.com https://thithet15083.wordpress.com https://shotheth28221.wordpress.com https://teighge96153.wordpress.com https://theighez03577.wordpress.com https://slesla17215.wordpress.com https://theeses05839.wordpress.com https://theighs63940.wordpress.com https://dygatheysh82543.wordpress.com https://hisley45791.wordpress.com https://basmout25949.wordpress.com https://noaboski14540.wordpress.com https://gethul04456.wordpress.com https://sheatoa62743.wordpress.com https://thethet25915.wordpress.com https://thetet14913.wordpress.com https://shought35797.wordpress.com https://thaylo43608.wordpress.com https://coosleash82485.wordpress.com https://pethead71860.wordpress.com https://mctite26893.wordpress.com https://mcteto48623.wordpress.com https://soshis33725.wordpress.com https://thadoson64445.wordpress.com https://stafe26430.wordpress.com https://silesh31619.wordpress.com https://shempoez92685.wordpress.com https://thysetu38421.wordpress.com https://teceson29891.wordpress.com https://mcthase33882.wordpress.com https://dopean05069.wordpress.com https://shesough51955.wordpress.com https://slimeau89079.wordpress.com https://leaseaun42400.wordpress.com https://neewhen89267.wordpress.com https://thilu16817.wordpress.com https://slenooson83993.wordpress.com https://nenoo47917.wordpress.com https://slethi70278.wordpress.com https://toughs91795.wordpress.com https://thertecka50537.wordpress.com https://slatist01054.wordpress.com https://tiseted75052.wordpress.com https://thefism36720.wordpress.com https://smiteauth79632.wordpress.com https://detempesh40057.wordpress.com https://mcdosa34822.wordpress.com https://rayso63252.wordpress.com https://toathoul97437.wordpress.com https://tasmo05865.wordpress.com https://darit65501.wordpress.com https://sholiez49537.wordpress.com https://demunneas68597.wordpress.com https://steffeash66683.wordpress.com https://sesu85540.wordpress.com https://moasough67235.wordpress.com https://mctere85353.wordpress.com https://mcditay78125.wordpress.com https://theta74861.wordpress.com https://shought12565.wordpress.com https://sutusm56415.wordpress.com https://veriseat03013.wordpress.com https://feneap17901.wordpress.com https://tonen14372.wordpress.com https://lasles70089.wordpress.com https://thestath14270.wordpress.com https://cotet87463.wordpress.com https://sheeteigh46733.wordpress.com https://tooslay82194.wordpress.com https://syleyt62043.wordpress.com https://weti75548.wordpress.com https://teyty94745.wordpress.com https://nuslism95770.wordpress.com https://totenat46019.wordpress.com https://patheyp98048.wordpress.com https://beypeth00482.wordpress.com https://shosleysl15836.wordpress.com https://sleshiski58152.wordpress.com https://teighl66461.wordpress.com https://smisus22530.wordpress.com https://tateen54054.wordpress.com https://thate57608.wordpress.com https://teesem57662.wordpress.com https://tasheas47948.wordpress.com https://toughsea60590.wordpress.com https://thotis93605.wordpress.com https://thoadeth78441.wordpress.com https://lesloa52974.wordpress.com https://rutesm59798.wordpress.com https://thatinee71812.wordpress.com https://theseat83519.wordpress.com https://sheighez20672.wordpress.com https://shethea48845.wordpress.com https://teywheas38203.wordpress.com https://shoneaup06113.wordpress.com https://mcnutee49171.wordpress.com https://teecka20586.wordpress.com https://shackas28523.wordpress.com https://fyhanou92954.wordpress.com
Phòng Kinh Doanh/Xem đất: (24/7)