Hình ảnh các khuôn viên thực tế tại Lạc Hồng Viên

diem-nghi-chan-doi-kim1402280657
Điểm nghỉ chân đồi Kim
Khuôn viên 6,75m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 6,75m đồi Kim
Khuôn viên 9m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 9m đồi Kim
14m 4 phan mo
Khuôn viên 14m, 16m đồi Mộc
Khuôn viên 14m xây 2 mộ nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 14m xây 2 mộ
15m (4)
Khuôn viên 15m đồi Kim
20m
Khuôn viên 20m đồi Mộc
24m2
Khuôn viên 24m đồi Kim (cạnh cầu thang)
Khuôn viên 24m để 4 mộ nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 24m để 4 mộ
Khuôn viên 30m nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 30m
Khuôn viên 30m nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 30m
Khuôn viên 35m đồi Mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 35m đồi Mộc
Khuôn viên 35m, 45m đồi mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 35m, 45m đồi Mộc

52m
Khuôn viên 52m đồi Kim

75m Kim
Khuôn viên 75m đồi Kim

IMG_4594
Khuôn viên 100m đồi Kim
Khuôn viên 102m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 102m đồi Kim
100m Kim
Khuôn viên 100m đồi Kim, Mộc
IMG_2670
Khuôn viên 100m đồi Kim, Mộc, Kim Quy
Khuôn viên 150m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m đồi Kim
IMG_8097
Khuôn viên 200m đồi Kim, Mộc, Kim Quy
Khuôn viên 150m đồi Mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 150m
Khuôn viên 200m đồi Kim nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 200m đồi Kim
Khuôn viên 300m đồi Mộc nghĩa trang lạc hồng viên
Khuôn viên 300m đồi Mộc
Bài viết liên quan

Trực dự án - Tham quan 078 328 4444