Ý NGHĨA ĐẠI LỄ VU LAN

Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Dân tộc Việt Nam ta từ ngàn xưa luôn có truyền thống đặt chữ “Hiếu” lên hàng đầu, vì công ơn cha mẹ thăm thẳm như trời cao, vằng vặc như sông dài, rực rỡ như mặt trời, tỏ rõ như ánh trăng rằm. Do vậy, mỗi năm cứ đến tháng 7 âm lịch mọi người đều tận tâm chuẩn bị để tổ chức đại lễ Vu Lan, đó là mùa “Báo ân cha mẹ”. Lễ Vu Lan nay không còn là một đặc thù riêng của người Phật Tử mà là một nghĩa vụ thiêng liếng nhất của mọi người con hiếu hạnh, (không phân biệt tôn giáo, sác tộc) đối với các bậc sinh thành. Từ các bậc Thánh Hiền đến người thường dân đã là con người ai cũng có cha, mẹ sinh ra. Người Mỹ họ có ngày Father’s day và ngày Mother’day, nhưng Việt Nam ta có cả một mùa Vu Lan để các con, chắu có dịp báo hiếu. Trong các hàng đệ tử của Đức Phật có Ngài Mục Kiền-Liên tiêu biểu cho sự hiếu thảo vô biên, nên còn được tôn xưng là “Đại Hiếu Mục Kiền Liên“. Do đó, trong tháng Vu Lan báo hiểu này, mọi người con nếu còn cha mẹ đều muốn dành tặng cha mẹ mình những món quà ý nghĩa nhất, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình.

Bài viết liên quan

Trực dự án - Tham quan 078 328 4444