Khuôn viên đặt mộ mẫu

Hiện tại trên đỉnh đồi Kim tại Lạc Hồng Viên có 4 khuôn viên với tổng diện tích 1000m2 đặt hơn 20 loại mẫu mộ khác nhau. Quý khách hàng có thể lên thăm quan để tham khảo lựa chọn đặt để đặt trong những khuôn viên diện tích từ 52m trở lên:
Một vài hình ảnh:

Bài viết liên quan

Trực dự án - Tham quan 078 328 4444