Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm trong công việc tổ chức mai táng – an táng, chúng tôi nhận tổ chức tang lễ tại nhà riêng theo yêu cầu của các gia đình.
Xe tang lễ: Xe rước tượng phật, xe rước ảnh phật, xe chở quan, xe chở khách thăm viếng …..
Đội phục vụ tang lễ: Đội nhạc hiếu, thầy cúng ….
Áo quan, tiểu quách: Áo quan dành cho hỏa táng, áo dành cho hung táng, quá quan dành cho an táng chôn vĩnh viễn không bốc ….
Vòng hoa, hoa trang trí tang lễ: Vòng hoa tươi, hoa trang trí quan tài, hoa trang trí bàn thờ…
Đá khí CO2: ………….
Bàn vong, cáo phó, đồ liệm, áo cho người thân, khăn tang, cành phan ….