Nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa
Nhà tang lễ Bệnh Viện Bạch Mai
Để biết thêm thông tin về việc đăng ký và tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa vui lòng liên hệ chúng tôi.
Địa chỉ: 180 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
 
[template id=”745″]