Nhà tang lễ Bệnh viện 354: Số 120, Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ: Đội Nhân – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội ( Phố Quần Ngựa hoặc Đội Cấn rẽ Đốc Ngữ rồi rẽ Đội Nhân)

[template id=”745″]