– Xe tang lễ: Cho thuê các loại xe liên quan đến tổ chức tang lễ như xe tang, xe rước ảnh Phật, xe chở người nhà…


– Quan tài, tiểu quách, bình tro: Các loại áo quan dành cho hỏa táng, an táng 1 lần vĩnh viễn, tiểu quách sứ, quách đá,vàng tâm bình tro với các kiểu dáng, kích thước, mầu sác khác nhau.– Hoa: Vòng hoa, hoa trang trí xe tang, hoa trang trí bàn thờ ….
– Đội phục vụ tang lễ: thầy cúng, đội nhạc hiếu…
– Các vật dụng, đồ dùng phục vụ tang lễ: đá CO2, bàn vong, mũ rơm, khăn tang, áo xô, áo lục sù nhà Phật, áp gấm….