Một số hình ảnh khuôn viên được các gia đình xây dựng và đã đưa người thân vào yên nghỉ tại Lạc Hồng Viên. Mọi chi tiết cụ thể quý khách hàng vui lòng liên hệ: Hoàng Long 091 225 8822

Lạc Hồng Viên – tựa chốn bồng lai

Khuôn viên 9m2

Khuôn viên 14m2

Khuôn viên 15m2


Khuôn viên 30m2

Khuôn viên 102m2

Khuôn viên 150m2

Khuôn viên 198m2